Kablo Taşıma Tava, Kanal ve Boru Sistemleri
Kablo Taşıma Tava, Kanal ve Boru SistemleriKablo kanalı, yapıların enerji dağıtımı veya haberleşme için kullanılan tesisatlarında, izole elektrik kablolarının güvenli bir şekilde taşınması, sabitlenmesi ve desteklenmesini sağlayan birbiriyle uyumlu birimlerden oluşan sistemlerdir. Kablo kanalı sistemleri genellikle ticari ve endüstriyel yapılarda kablo yönetimi için kullanılan sistemler olup kullanım yerine göre farklı tipleri mevcuttur. Yaygın olarak kablo kanalı olarak bilinse de tiplerine göre kablo tavası, kablo taşıyıcısı, kablo tepsisi, kablo merdiveni isimlendirmelerine de rastlanır.

Sistemi oluşturan elemanlar tek tek ele alındığında fiziksel özellikleri ve üretim teknikleri açısında çok karmaşık ürünler değildir. Fakat parçası olacakları tesisatın güvenlik riskleri ve çok uzun yıllar kullanılma hedefleri göz önüne alınırsa hammaddeden montaj hizmetine kadar titiz ve kaliteli bir üretim sürecine sahip olması gereken ve ciddi mühendislik gerektiren ürünlerdir.

Kablo Kanalı Çeşitleri
Kablo kanalı sistemleri genellikle ticari ve endüstriyel yapılarda kablo yönetimi için kullanılan sistemler olup kullanım yerine göre farklı tipleri mevcuttur.
Kablo kanalları üretim ve kullanım özelliklerine göre ana olarak;
    • Delikli tip kablo kanalı
    • Merdiven tipi kablo kanalı
    • Deliksiz tip kablo kanalı
    • Tel tipi kablo kanalı
    • Kablo kanaletleri
şeklinde sınıflandırılabilir.

Delikli tip kablo kanaları taban ve yanlarındaki delikleri sayesinde taşıdığı kablolar için bir miktar havalandırma oluşmasını sağlar. Bu yüzden daha çok tesisatta ısının oluştuğu ısıların fakat ortalamayı geçmediği alanlarda tercih edilir. Çok uzun destek aralığı gerektirmeyen tesisatlar da kullanımı uygundur.

Merdiven tipi kablo kanalları üzerinde merdiven basamağını andıran düzenli aralıklarla kaynatılmış barlar sebebiyle böyle adlandırılırlar. Basamak aralarında havalandırmanın yüksekliği nedeniyle tesisatta ısının oluştuğu ve yüksek seviyelere erişebildiği alanlarda kullanımı yaygındır. Daha uzun destek aralıklarında da yeterli taşıma kapasitesi sağlar ancak basamak aralıkları, kiriş formu ve et kalınlıklarının doğru bir şekilde hesaplanmış olması gerekir.

Deliksiz tip kablo kanalları tamamen kapalı olup haberleşme ve bilgisayar kabloları gibi kabloların korunmasının önemli olduğu ve ısınmanın problem oluşturmadığı durumlarda tercih edilir.

Tel tipi kablo kanalları kısa destek aralarının bulunduğu bina içlerinde ve alçak gerilim, haberleşme ve fiber optik kabloları gibi hafif ama çok sayıda kablonun bulunduğu tesisatlar da yaygın olarak kullanılır. Tozlanmanın problem oluşturacağı ve hijyenin önemli olduğu yapılarda genellikle tercih edilen ürünlerdir.

Kablo kanaletleri az miktarda haberleşme ve enerji kablolarının kullanılacağı ve boru tipi kanalların uygun olmadığı durumlarda tercih edilir.
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Enerji İzleme ve Otomasyon Hizmetleri
- Bakım Onarım
- Topraklama ve Paratoner Sistemleri ve Topraklama Raporu
- Keşif ve Projelendirme
- Enerji Nakil Hatları Havihat ve Yeraltı
- Trafo Postası Kurulum ve Mühendislik
- Kompanzasyon ve Güç Pano İmalatı
- Otomasyon ve Kumanda Pano İmalatı
- Güç ve Kumanda Kablolama Sistemleri
- Yangın İhbar ve Otomasyon Sistemleri
- Bina ve Toplu Konut Elektrik Tesisatı
- Okul, Yurt ve Resmi Bina Anahtar Teslim Elektrik Tesisatı
- İç ve Dış Aydınlatma Sistemleri
- Hvac Isıtma ve Soğutma Sistemleri Otomasyon İzleme
- Endüstriyel Elektrik ve Otomasyon Satışı
- Alçak Gerilim Elektrik Tesisat Montaj İşleri ve Bakımı
- Yüksek Gerilim Trafo Tesis Kurulumu ve Bakımı
- Güç & Kumanda ve Otomasyon Pano İmalatı
- Proje Kapsamında Anahtar Teslim Elektrik Taahhüt İşleri
- Proje Kapsamında Makine Elektrik ve Otomasyon Hat Kurulumu Montaj İşleri
 
 
Pro WEB